www.taxslovenia.com

Sprememba dohodninske lestvice in olajšav za leto 2020


Z davčno reformo 2020 se bo spremenila tudi dohodninska lestvica v smeri razbremenitve dohodkov srednjih dohodninskih razredov.
Za leto 2020 velja naslednja dohodninska lestvica:

v primeru neto letne davčne osnove (v EUR) znaša dohodnina (v EUR)
nad do
8.500,00 16 %
8.500,00 25.000,00 1.360,00 +26 % nad 8.500,00
25.000,00 50.000,00 5.650,00 +33 % nad 25.000,00
50.000,00 72.000,00 13.900,00 +39 % nad 50.000,00
72.000,00 22.480,00 +50 % nad 72.000,00


Prav tako se bo zvišala skupna splošna olajšava zazavezance za dohodnino in bo v letu 2020 naslednja:

v primeru skupnega letnega
dohodka (v EUR)
znaša splošna olajšava (v EUR)
nad do
7.777,98 7.777,98
7.777,98 13.316,80 18.700,38 – 1,40427 x dohodek
13.316,80 3.500,00


To pomeni, da se bo vsem davčnim zavezancem povišala splošna davčna olajšava najmanj iz zdajšnjih 3.302 EUR na 3.500 EUR.
Za uveljavljanje in priznavanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (polnoletni in nezaposleni otrok, starši oziroma posvojitelji) je pomembna sprememba v tem, da mora imeti tak odrasel otrok prijavljeno isto stalno prebivališče kot davčni zavezanec, ki ga uveljavlja za vzdrževanega družinskega člana. To ne velja za otroke do 18. leta starosti. Odpravlja se tako možnost, da se za vzdrževanega družinskega člana ali davčnega zavezanca, ki takšno osebo vzdržuje, šteje tudi fizična oseba, ki je začasno prijavljena na istem naslovu.

E: office@taxslovenia.com  /  T: 059 071 706  /  www.taxslovenia.com