www.taxslovenia.com

Naše storitve

Na podlagi nemškega zakona o višini nadomestila za davčnosvetovalne storitve (StBVV, Steuerberatervergütungsverordnung) navajamo naš cenik za opravljanje podpornih storitev v Nemčiji.

Storitve za področje obračunov plač in odvisnih storitev v Nemčiji, ki se dejansko izvajajo v Nemčiji:

 1.

Prvi vnos osnovnih podatkov podjetja v nemški program za obračun plač DATEV

 180 € / delodajalca

 2.

Prva prijava in zadnja odjava zaposlenega[1][2]

 17 € / odjavo ali prijavo

 3.

Obračun plač za pretekla leta

 po predračunu

 4.

 Obračuni plač za tekoče leto:

 

 4.a

 od 1 do 10 obračunov na mesec

 25 € / obračun

 4.b

 od 11 do 30 obračunov na mesec

 20 € / obračun

 4.c

 nad 31 obračunov na mesec

 18 € / obračun

 5.

Priprava letne akontacije dohodnine, plačane v Nemčiji

 12 € / zaposlenega

 6.

Ostale, izredne in posebne storitve s področja obračunov plač se obračunajo po splošni urni postavki 

 100 € / uro

Storitve pri nemškem finančnem uradu za tuja podjetja:

1. Pridobitev nemške davčne številke za podjetje in prvo potrdilo o oprostitvi gradbenega davka  550 € enkratno 
 2.  Pridobitev ID št. za DDV za slovensko podjetje v Nemčiji 1.000 € enkratno 
 3.  Priprava dokumentacije za pridobitev (ponovnega) potrdila o oprostitvi gradbenega davka v Nemčiji (t.i. Freistellung)  500 € /vlogo
 4.  Priprava in elektronska oddaja letne napovedi davka od dobička pravnih oseb (Körperschaftssteuer) v Nemčiji na zvezni ravni, skupaj z obvezno oddajo elektronske bilance in izkaza poslovnega izida za poslovno enoto [3]   550 € / napoved
5. Priprava in elektronska oddaja letne napovedi davka od poslovne dejavnosti (Gewerbesteuer) v Nemčiji na deželni ravni, skupaj z obvezno oddajo elektronske bilance in izkaza poslovnega izida za poslovno enoto [4]   550 € / napoved 
6. Pridobitev dovoljenja za posojanje delovne sile v Nemčiji za 1 leto, pri nemški agenciji za delo (Agentur für Arbeit)    2.400 € / dovoljenje 
7. Ureditev vračila gradbenega davka (Bauabzugssteuer 15%) – zahtevna komunikacija z Nemčijo  100 € /uro 
8.  Mesečne prijave ur pri SOKA-Bau preko online sistema  70 € /uro 
 9.  Svetovanje nemškega davčnega svetovalca  200 € /uro 
10. Svetovanje slovenskega davčnega svetovalca  180 € /uro 
11. Prevajanje in tolmačenje iz nemščine v slovenščino in obratno  40 €/stran
90 € /uro 
12. Vse ostale storitve (pridobitev davčne številke za delavce, sodelovanje pri inšpekcijskih pregledih v Nemčiji, komunikacija z nemško davčno upravo ipd.) se obračunajo po enotni urni postavki, glede na težavnost naloge   70-100 € /uro

Vse cene v ponudbi so navedene neto v EUR, pred obračunom davka na dodano vrednost.

Za opravljanje storitev za nove stranke si pridružujemo pravico do zahtevka po 50% avansu na dogovorjene storitve.

Vse ostale določbe in pogoji sodelovanja so določeni v splošnih pogojih poslovanja skupine GOBBS.

Za morebitna dodatna vprašanja in pojasnila smo vam na razpolago na telefonski številki 040 509 499.

Navedeni pogoji veljajo za naročene storitve po 1.oktobru 2022.

[1] »Prva prijava« pomeni vstop osebe v podjetje oziroma prva napotitev na delo v Nemčijo, »zadnja odjava« pomeni izstop zaposlenega iz podjetja oziroma dokončna prekinitev napotitve v Nemčijo pri enem delodajalcu.

[2] V primeru časovno krajšega dela v Nemčiji kot je polni delovni čas v določenem mesecu (npr. 01.10.2022-15.10.2022), se mora skladno z novim nemškim zakonom o minimalni plači zaposlenega vsak mesec prijaviti ali odjaviti.

[3] Podlaga za pripravo napovedi je slovenska bilanca in izkaz poslovnega uspeha za določeno koledarsko leto in ločeno za stroškovno mesto – poslovna enota Nemčija, ki ju zagotovi naročnik.

[4] Podlaga za pripravo napovedi je slovenska bilanca in izkaz poslovnega uspeha za določeno koledarsko leto in ločeno za stroškovno mesto – poslovna enota Nemčija, ki ju zagotovi naročnik.

E: pisarna@gobbs.eu  /  T: 059 071 706  /  www.taxslovenia.com