OBRAČUN AVTORSKE POGODBE 

Zaradi sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju s 1.1.2013 in sprememb Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so bili s 1.2.2014 tudi prejemki iz opravljanja dela in storitev v drugem pravnem razmerju obremenjeni s prispevkom za PIZ (tudi zavarovance) in prispevki za zdravstvo.

V naslednji tabeli vam prikazujemo prispevne stopnje in datum začetka uporabe:

Pokojninsko in inval.zavarovanje

Zdravstveno zavarovanje

ZPIZ-2

18. čl.

ZPIZ-2

20. čl.

ZZVZZ

17. čl, 18. čl

ZZVZZ

55.a čl.

Uporaba

od 1. 1. 2014

od 1. 1. 2013

od 1. 2 2014

od 1. 2. 2014

Prispevna stopnja

8,85 % v breme

Izplačevalca in

15,50 % v breme

prejemnika

8,85 % v breme izplačevalca

0,53 % v breme izplačevalca

6,36 % v breme

prejemnika

Če želite nekomu izplačati prejemek po avtorski pogodbi ali pogodbi o delu, je potrebno najprej imeti ustrezno pravno podlago (sklenjeno pogodbo) in delo mora ustrezati temu, kar lahko pokriva pogodba o avtorskem delu oziroma podjemna pogodba. Nadalje mora prejemnik dohodka izpolniti tudi izjavo, s katero potrjuje, kakšen je njegov siceršnji status pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja. Izjavo najdete na naši spletni strani pod rubriko »Obračuni avtorskih in podjemnih pogodb«.

V nadaljevanju predstavljamo nekaj primerov obračunov po pogodbi o izvedbi avtorskega dela ali podjemni pogodbi.

Primer 1: ZAPOSLENI

Fizična oseba s stalnim prebivališčem v Ljubljani je delavec v delovnem razmerju in zaposlen za polni delovni čas pri podjetju A d.o.o., vendar opravlja še določene storitve po podjemni pogodbi za družbo B d.o.o. in prejema 200 EUR bruto po podjemni pogodbi na mesec.

Koliko je neto prejemek in katere prispevke in davke je potrebno obračunati ?

V breme fizične osebe:

Zdravstveno zavarovanje (6,36 %): 12,72 €

Akon.dohodnine (2 5% na 90 % osnovo, minus prisp.):

200 – 12,72 = 187,28 x 90 % x 25 % = 42,14 €

Neto prejemek: 145,14 €


V breme izplačevalca:

PIZ 8,85 %: 17,70 €

Posebni davek na določene prejemke (25%): 50,00 €


Celotni stroški: 267,70 €

oziroma prejemnik dohodka pridobi 55% izplačila v primerjavi s celotnimi stroški.

Primer 2: ZAPOSLENI STARŠ

Fizična oseba s stalnim prebivališčem v Kopru je zaposlena za krajši delovni čas (20 ur na teden) pri podjetju A d.o.o. in za razliko do polnega delovnega časa koristi prednosti starševskega varstva, saj ima otroka starega 1 leto. Dodatno ta oseba zasluži še 300 EUR mesečno po avtorski pogodbi za storitve prevajanja.

Koliko je neto prejemek in katere prispevke in davke je potrebno obračunati?


V breme fizične osebe: Oseba je zavarovana za polni zavarovalni čas, zato

Zdravstveno zavarovanje (6,36 %): 19,08 €

Akon.dohodnine (25% na 90 % bruto, zmanj.za prispevke): 300 – 19,08 = 280,92 x 90 % x 25 % = 63,21 €

Neto prejemek: 217,71 €


V breme izplačevalca:

PIZ 8,85 %: 26,55 €


Celotni stroški: 326,55 €

oziroma prejemnik dohodka pridobi 67% izplačila v primerjavi s celotnimi stroški.

Primer 3: BREZPOSELNA OSEBA BREZ NADOMESTILA

Fizična oseba s prebivališčem v Murski Soboti je brezposelna oseba, ki ne prejema denarnega nadomestila za brezposelnost, vendar občasno opravi prevajanje iz Madžarščine v Slovenščino po avtorski pogodbi ter dobi honorar 200 EUR bruto.

V breme fizične osebe: Oseba ni zavarovana za polni delovni čas, zato mora plačati tudi PIZ ( 18.čl. ZPIZ-2)

PIZ (15,5  %): 31 €

Zdravstveno zavarovanje (6,36 %): 12,72 €

Akon.dohodnine (25% na 90 % bruto, zmanj.za prispevke):

200 – 12,72 - 31 = 156,28 x 90 % x 25 % = 35,16 €

Neto prejemek: 121,12 €


V breme izplačevalca:

PIZ 8,85 %: 17,70 €


Celotni stroški: 217,70 €

oziroma prejemnik dohodka pridobi 56 % izplačila v primerjavi s celotnimi stroški.

Primer 4: UPOKOJENEC

Fizična oseba je upokojenec s stalnim prebivališčem v Metliki. Dodatno ta oseba zasluži še 1000 EUR mesečno po podjemni pogodbi.

Koliko je neto prejemek in katere prispevke in davke je potrebno obračunati ?

V breme fizične osebe:  

Zdravstveno zavarovanje (6,36 %): 63,60 €

Akon.dohodnine (25% na 90 % bruto, zmanj.za prispevke):

1.000 – 63,60 = 936,40 x 90 % x 25 % = 210,69 €

Neto prejemek: 725,71€


V breme izplačevalca:

PIZ 8,85 %: 88,50 €

Posebni davek na določene prejemke (25 %): 250 €


Celotni stroški: 1.338,50 €

oziroma prejemnik dohodka pridobi 54 % izplačila v primerjavi s celotnimi stroški.


T: +386 59 071 706 | E: office@taxslovenia.com | Impressum

©TaxSlovenia.com