2018/02

Nova kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije


Splošno o novi kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije

Pregled spremeb nove kolektivne pogodbe v primerjavi s predhodno kolektivno pogodbo na področju izplačil
2018_03_TaxSlovenia_SLO.pdf 2018_03_TaxSlovenia_SLO.pdf
Größe: 109,417 Kb
Typ: pdf

2019/01

Davčne novosti 2019 / 1. del


DDV obravnava darilnih bonov

Poenostavitev pri elektronskih storitvah za mikropodjetja

Uporaba sheme "MINI E-VEM" tudi za podjetja iz tretjih držav

Zamudne obresti enotne za vse davke

Manj stroga administracija


2019_01_TaxSlovenia_SLO.pdf 2019_01_TaxSlovenia_SLO.pdf
Größe: 134,363 Kb
Typ: pdf

2019/02

Davčne novosti 2019 / 2. del

Davčna reforma 2019-2022

Obdavčitev podjetij

Obdavčitev lastnikov kapitala

Obdavčitev zaposlenih

2019_02_TaxSlovenia_SLO.pdf 2019_02_TaxSlovenia_SLO.pdf
Größe: 123,903 Kb
Typ: pdf

2016/01

Davčne novosti 2016 - dohodnina, zaposlovanje

Spremembe pri predložitvi REK-1

Urejanje zavarovanj preko portala e-Vem

Spremembe pri obračunu minimalne plače

Obveznosti in roki obračunov dohodnine za leto 2015

Nova dohodninska lestvica in olajšave pri odmeri dohodnine za leto 2016


2016/02

Spremembe in novosti 2017 / 1. del

Davek na dobiček 19 %

Odprava administrativnih zapletov pri dvojnih rezidentih

Nova izjema pri boniteti

Davčno ugodnejše izplačilo božičnice od 01.01.2017

Nova dohodninska lestvica in olajšave pri odmeri dohodnine za leto 2017

2018/01

Davčne novosti 2018

Obdavčitev "pavšalistev" po 01.01.2018

Davčne blagajne 2018

Davčna obravnava dohodkov napotenih delavcev od 01.01.2018

2016_01_TaxSlovenia_SLO.pdf 2016_01_TaxSlovenia_SLO.pdf
Größe: 457,623 Kb
Typ: pdf
2016_02_TaxSlovenia_SLO.pdf 2016_02_TaxSlovenia_SLO.pdf
Größe: 503,553 Kb
Typ: pdf
2018_TaxSlovenia_SLO.pdf 2018_TaxSlovenia_SLO.pdf
Größe: 136,961 Kb
Typ: pdf


2014/04

                   Novosti s 1.1.2015

e-Račun - Kaj mora vedeti gospodarstvo?

Razširjena obdavčitev pavšalistov in 80% normirani odhodki

DDV obravnava prodaje telekomunikacijskih storitev oddajanja in elektronskih storitev končnim kupcem

2015/01

Posebna ureditev za tuje avtobuse / Dohodnina 2015

Posebna ureditev za mednarodni prevoz potnikov v cestnem prometu

Nova dohodninska lestvica in oljašave pri odmeri dohodnine za leto 2015

Minimalna plača 2015

2015/02

Davčne blagajne 2016

On-line davčne blagajne od 2. januarja 2016

Obvezna identifikacija poslovnih prostorov

Način postopka potrjevanja računa

Izjeme pri tujcih in izrednih dogodkih

Prehodno obdobje 2 let

Obveznosti kupca
2014_04_TaxSlovenia_SLO.pdf 2014_04_TaxSlovenia_SLO.pdf
Größe: 533,623 Kb
Typ: pdf
2015_01_TaxSlovenia_SLO.pdf 2015_01_TaxSlovenia_SLO.pdf
Größe: 493,557 Kb
Typ: pdf
2015_02_TaxSlovenia_SLO.pdf 2015_02_TaxSlovenia_SLO.pdf
Größe: 320,545 Kb
Typ: pdf

2014/01

   Popoldanski s.p. in dohodnina 2014

Nova dohodninska lestvica in olajšave pri odmeri dohodnine za leto 2014

Minimalna plača in obračun prispevkov od razlike do minimalne plače

Prijave in odjave pri ZZZS

Obračun avtorske in podjemne pogodbe po 1.2.2014

2014/02

              Zaposlitev in tuj delodajalec

Dnevni delovni migranti v Avstrijo

Pogodba o zaposlitvi s tujim delodajalcem; delo se opravlja v Sloveniji

Opravljanje gradbenih del v Nemčiji z vidika prijave pri SOKA-BAU


2014/03

Poslovna enota (PE) tujega podjetja

Poslovna enota (PE) tujih podjetij v Sloveniji

Poslovna enota (PE) slovenskega gradbenega podjetja v Nemčiji


2014_JAN_FEB_TaxSlovenia_SLO.pdf 2014_JAN_FEB_TaxSlovenia_SLO.pdf
Größe: 587,09 Kb
Typ: pdf
2014_MAR_APR_TaxSlovenia_SLO.pdf 2014_MAR_APR_TaxSlovenia_SLO.pdf
Größe: 568,809 Kb
Typ: pdf
2014_03_TaxSlovenia_SLO.pdf 2014_03_TaxSlovenia_SLO.pdf
Größe: 555,702 Kb
Typ: pdf

november-december 2013

    Nepremičnine 2014                                

Najemne in kupoprodajne pogodbe za nepremičnine – rok za prijavo v ETN je 01.02.2014

Novi Zakon o davku na nepremičnine

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas in izračun odpravnine

Novosti pri bančih kodahseptember-oktober 2013

Predhodni napotki za izdelavo DDPO 2013     

Davčna stopnja DDPO ostane 17%

Razširitev tanke kapitalizacije na sestrske družbe

DDPO vidik odpisa dolga v postopku prisilne poravnave

Strošek dela je enak bruto plači – nove državne spodbude


julij-avgust 2013

Praktično glede novih DDV stopenj          

Neplačan račun za najemnino od aprila 2013 do marca 2014

Ločeno izkazovanje DDV za najeme do 30.06.2013 in kasneje

Datum izdaje računa pomemben glede stopnje DDV

Račun izdan do 30.06.2013, delni dobropis v juliju

Račun izdan do 30.06.2013, blago zamenjano v juliju


2013_NOV_DEC_TaxSlovenia_SLO.pdf 2013_NOV_DEC_TaxSlovenia_SLO.pdf
Größe: 577,72 Kb
Typ: pdf
2013_SEPT_OKT_TaxSlovenia_SLO.pdf 2013_SEPT_OKT_TaxSlovenia_SLO.pdf
Größe: 552,114 Kb
Typ: pdf
2013_JULIJ_AVG_TaxSlovenia_SLO.pdf 2013_JULIJ_AVG_TaxSlovenia_SLO.pdf
Größe: 424,599 Kb
Typ: pdf

junij 2013

DDV novosti s 01.07.2013            

Višje stopnje DDV

Novosti pri obdavčitvi z DDV ob vstopu Hrvaške v EU


maj 2013

Letni dopust in regres 2013            

Določitev regresa za letni dopust

Pravica do letnega dopusta

Določanje trajanja letnega dopusta

Izraba letnega dopusta


april 2013

Davek na finančne storitve         

Praktični odgovori davčne uprave na vprašanja zavezancev za davek na finančne storitve v Sloveniji


2013_JUNIJ_TaxSlovenia_SLO.pdf 2013_JUNIJ_TaxSlovenia_SLO.pdf
Größe: 562,182 Kb
Typ: pdf
2013_MAJ_TaxSlovenia_SLO.pdf 2013_MAJ_TaxSlovenia_SLO.pdf
Größe: 428,112 Kb
Typ: pdf
2013_APRIL_TaxSlovenia_SLO.pdf 2013_APRIL_TaxSlovenia_SLO.pdf
Größe: 306,502 Kb
Typ: pdf

marec 2013

Novosti slovenske delovne zakonodaje

Prijava prostega delovnega mesta

Novi odpovedni roki

Projektno delo

Dražje pogodbe za določen čas in omejitev števila zaposlenih delavcev 

 Zaščiteni starejši delavci ter občasno delo upokojencev

 

 

februar 2013


Pošiljanje računov po e-pošti primerno

Skrajni roki za izdajo računov znotraj EU

Nove klavzule na računih 2013

Mnenje DURS o trenutku odbitka vstopnega DDV pri pridobitvah blaga iz EU

Poenostavljeni računi

 

januar 2013
 

17% davek od dobička pravnih oseb v letu 2013

25% davek na izplačilo kapitalskih dohodkov fizični osebi

Nov zakon o davku na finančne storitve

Minimalna plača 2013

Nova dohodninska lestvica za leto 2013

Davčne olajšave 2013

2013_MAR_TaxSlovenia_SLO.pdf 2013_MAR_TaxSlovenia_SLO.pdf
Größe: 576,639 Kb
Typ: pdf
2013_FEB_TaxSlovenia_SLO.pdf 2013_FEB_TaxSlovenia_SLO.pdf
Größe: 469,575 Kb
Typ: pdf
2013_JAN_Taxslovenia_SLO.pdf 2013_JAN_Taxslovenia_SLO.pdf
Größe: 331,324 Kb
Typ: pdf

T: +386 59 071 706 | E: office@taxslovenia.com 

©TaxSlovenia.com