www.taxslovenia.com

OPRAVLJANJE GRADBENIH DEL V NEMČIJI Z VIDIKA PRIJAVE PRI SOKA-BAU

Gradbena podjetja, ki imajo sedež v Sloveniji in pridobivajo posle v Nemčiji, kamor napotujejo svoje delavce na delo, imajo poleg davčnih obveznosti tudi dolžnost prijave pri nemškem Skladu za plačilo nadomestil za letni dopust gradbenih delavcev (ULAK ali SOKA-BAU).

SOKA-BAU pomeni »Service+Vorsorge für die Bauwirtschaft«. Slovenska gradbena podjetja, ki opravljajo delo na nepremičninah v Nemčiji in tja napotujejo na delo svoje delavce, se morajo registrirati pri SOKA-BAU pred začetkom opravljanja dela. Razlog uvedbe SOKA-BAU v  Nemčiji je specifika gradbeništva, ki je izjemno sezonsko naravnano. V dejavnosti gradbeništva se zgodi tudi največ delovnih nesreč.

DOLŽNOST REGISTRACIJE PODJETJA PRI SOKA-BAU

Slovensko podjetje se je dolžno registrirati pri SOKA-BAU z izpolnitvijo vprašalnika in pridobi svojo SOKA-BAU številko ob izpolnjenih naslednjih pogojih:

 1. Ima pogodbo o izvedbi gradbenih del v Nemčiji, kjer se ta dela tudi opravijo;
 2. Slovenski delodajalec napoti svoje delavce na gradbišča v Nemčiji;
 3. Izvedba del, ki spadajo med gradbene dejavnosti.

Če slovenski delodajalec izpolnjuje vse navedene tri točke, potem mora tudi za vsakega delavca, ki ga napoti na gradbišče v Nemčiji pridobiti SOKA-BAU številko.

Po opravljenih začetnih registracijah, pa je delodajalec dolžan redno mesečno voditi evidence ter poročati ure prisotnosti posameznega delavca na gradbiščih v Nemčiji.

NAJNIŽJE BRUTO URNE POSTAVKE SOKA-BAU 2019

Bruto urna postavka gradbenih delavcev v času od 1.3.2019 dalje v Nemčiji je:

 • v novih zveznih deželah  (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen):
  • 12,20 EUR za vse gradbene delavce,
 • starih zveznih deželah (Baden-Württemberg, Bayern, Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland):
  • 12,20 EUR za 1. plačni razred,
  • 15,20 EUR za 2. plačni razred, razen v Berlinu, kjer bo znašala 15,05 EUR.

NAJNIŽJE BRUTO URNE POSTAVKE SOKA-BAU 2018

Bruto urna postavka gradbenih delavcev v času od 1.3.2018 do 28.2.2019 v Nemčiji je:

 • v novih zveznih deželah  (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen):
  • 11,75 EUR za vse gradbene delavce,
 • starih zveznih deželah (Baden-Württemberg, Bayern, Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland):
  • 11,75 EUR za 1. plačni razred,
  • 14,95 EUR za 2. plačni razred, razen v Berlinu, kjer znaša 14,80 EUR.

PLAČILO PRISPEVKA SOKA-BAU V LETU 2019

Prispevek, ki ga je potrebno plačati SOKA-BAU, znaša v letu 2019 15,40 % od bruto delovne ure, ki se opravi na gradbišču v Nemčiji.

ROKI ZA OBRAČUN IN PLAČILO PRISPEVKA SOKA-BAU V LETU 2018

Prispevek, ki ga je potrebno plačati SOKA-BAU, znaša v letu 2018 14,50% od bruto delovne ure, ki se opravi na gradbišču v Nemčiji.

Delovne ure na gradbišču v Nemčiji je potrebno prijaviti do 15. v naslednjem mesecu, prispevek pa je potrebno plačati do 20. v naslednjem mesecu na naslednji vplačilni račun SOKA-BAU:

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale

BIC/SWIFT: HELADEFF

IBAN: DE40 5005 0000 0012 0000 22

Namen: SOKA-BAU številka podjetja delodajalca

Primer iz leta 2018: Podjetje Gradnja d.o.o. je kot podizvajalec aktiven pri izgradnji novega stanovanjskega bloka v Münchnu na Bavarskem. Podjetje Gradnja d.o.o. napotuje na nemško gradbišče 3 delavce: Igorja, Dragana in Šefika. Dragan je delal le slab teden, ker se je na gradbišču poškodoval, Igor pa je delal nadure.


 Ime  Del. ure  Ur. post.  Bruto  14,50%
 Igor  190   14,95  2841  412
 Dragan  30  11,75  353  51
 Šefik   160  11,75  1880  272
 Skupaj prispevek SOKA-BAU v EUR za april:  735

 

Vsi trije delavci imajo svojo številko SOKA-BAU in za mesec april 2018 mora podjetje Gradnja d.o.o. do 15.5.2018 prijaviti podatke o opravljenih urah in bruto plači SOKA-BAU, do 20.5.2018 pa mora plačati prispevek SOKA-BAU v višini 735 EUR.

O davčnih obveznostih slovenskega gradbenega podjetja v Nemčiji in/ali plačilu akontacije dohodnine za delavce v Nemčiji si lahko preberete v Davčnih novicah.

NAJNIŽJE BRUTO URNE POSTAVKE SOKA-BAU 2017

Bruto urna postavka gradbenih delavcev v letu 2017 v Nemčiji je najmanj:

 •  11,30 EUR za 1. plačni razred: v starih zveznih deželah (Baden-Württemberg, Bayern, Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland);
 • oziroma 11,30 EUR novih zveznih deželah (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen)
 • 14,70 EUR za 2. plačni razred v starih zveznih deželah (Baden-Württemberg, Bayern itd.) oziroma
 • 14,55 EUR za 2. plačni razred v novih zveznih deželah.


NAJNIŽJE BRUTO URNE POSTAVKE SOKA-BAU 2016

Bruto urna postavka gradbenih delavcev v letu 2016 v Nemčiji je najmanj:

 • 11,25 EUR za 1. plačni razred: v starih zveznih deželah (Baden-Württemberg, Bayern, Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland);
 • oziroma 11,25 EUR v novih zveznih deželah (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen)
 • 14,45 EUR za 2. plačni razred v starih zveznih deželah (Baden-Württemberg, Bayern itd.) oziroma
 • 14,30 EUR za 2. plačni razred v novih zveznih deželah.


NAJNIŽJE BRUTO URNE POSTAVKE SOKA-BAU 2015

Bruto urna postavka gradbenih delavcev v letu 2015 v Nemčiji je najmanj:

 • 11,15 EUR za 1. plačni razred: v starih zveznih deželah (Baden-Württemberg, Bayern, Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland);
 • oziroma 10,75 EUR v novih zveznih deželah (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen)
 • 14,20 EUR za 2. plačni razred v starih zveznih deželah (Baden-Württemberg, Bayern itd.).

E: office@taxslovenia.com  /  T: 059 071 706  /  www.taxslovenia.com