LESTVICA ZA DOHODNINO IN DAVČNE OLAJŠAVE 2013 - 2015

NOVA DOHODNINSKA LESTVICA IN OLAJŠAVE PRI ODMERI DOHODNINE ZA LETO 2013, 2014 in 2015

Stopnje dohodnine za koledarska leta 2013-2015 so sledeče:


Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve za obdobje 2013-2015, se uporabijo naslednje stopnje dohodnine ter lestvica izkazana na mesečnem nivoju:DAVČNE OLAJŠAVE

1. SPLOŠNA OLAJŠAVA

Višina skupne splošne olajšave se določi na podlagi višine skupnega dohodka v letih 2013, 2014 in 2015:Glede izračuna akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja, velja naslednje:Če delojemalec izrazi pisno željo, da se povečana splošna osnova ne upošteva pri izračunu akontacije dohodnine iz delovnega razmerja, znaša mesečna olajšava 275,22 EUR.

2. OSEBNE OLJAŠAVE


Za leto 2013Za leto 2014 in leto 20153. POSEBNA OSEBNA OLAJŠAVA ZA OBDOBJE 2013-2015

Posebna olajšava za rezidente, ki se izobražujejo in imajo status dijaka oziroma študenta, znaša 2.477,03 EUR letno, oljašava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje znaša do 2.819,09 EUR letno oziroma največ 5,844% letne bruto plače, posebna olajšava za rezidenta – čezmejnega delovnega migranta pa znaša 7.576,62 EUR letno. Za leto 2014 je bila posebna olajša olajšava za rezidenta, ukinjena).


4. POSEBNA OLAJŠAVA ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE ZA OBDOBJE 2013-2015


T: +386 59 071 706 | E: office@taxslovenia.com | Impressum

©TaxSlovenia.com