Nove minimalne urne postavke za delo v Nemčiji 2019


Zaposlovanje začasnih delavcev v Nemčiji


Minimalne urne postavke za delo v Nemčiji 2018


Novosti pri posredovanju delovne sile v Nemčiji od aprila 2017


Dovoljenje za oprostitev gradbenega davka (t.i. Freistellung)


Pridobitev davčne številke za podjetje


Prijava delavcev pred vstopom v Nemčijo


Pridobitev davčne številke za napotene


SOKA BAU / ULAK


Naše storitve in cene

Nove minimalne urne postavke po dejavnostih za delo v Nemčiji 2019

Zakonsko določena minimalna urna postavka za delo v Nemčiji je od 1.1.2017 znašala 8,84 EUR na uro. V skladu z Zakonom o minimalni plači se minimalna urna postavka za delo vsaki dve leti ponovno določi. Junija 2018 je komisija za minimalno plačo priporočila povečanje zakonske minimalne plače v dveh korakih. Nemška zvezna vlada je ta predlog sprejela oktobra 2018 z uredbo. Zakonska določena minimalna urna postavka se 1. januarja 2019 povečuje na 9,19 EUR in 1. januarja 2020 ponovno zviša na 9,35 EUR.

 

01.01.2018 - 31.12.2018

01.01.2019 - 31.12.2019

01.01.2020 - 31.12.2020

8,84 EUR 

9,19 EUR

9,35 EUR

 

Poleg zakonsko določene minimalne plače je nekaj sprememb tudi pri posameznih dejavnostih.

V spodnji tabeli so podane minimalne urne postavke za delo v Nemčiji za posamezne dejavnosti in vrsto poklica. Minimalna urna postavka za delo za dejavnost krovstva, elektromontaže, čiščenja industrijskih objektov in nege, v veljavo vstopi že s 01.01.2019, medtem ko se višina minimalne urne postavke v dejavnosti gradbeništva zviša s 01.03.2019. S 01.05.2019 pa se bo povišala urna postavka v dejavnosti pleskarstva.


DEJAVNOST

URNA POSTAVKA DO 31.12.2018

MINIMALNA URNA POSTAVKA
OD 01.01.2019

KROVSTVO

12,90 eur

13,20 eur

ELEKTROMONTAŽA

10,95 eur

11,40 eur

ČIŠČENJE INDUSTRIJSKIH OBJEKTOV 

 

 

Zunanje in notranje  vzdrževanje

10,30 eur (zahod)
9,55 eur (vzhod)

10,56 eur (zahod)
10,05 eur (vzhod)

Čiščenje stekla in fasade

13,55 eur (zahod)
12,18 eur (vzhod)

13,82 eur (zahod)
12,83 eur (vzhod)

NEGA

10,55 eur (zahod vključno z Berlinom)
10,05 eur (vzhod)

11,05 eur (zahod vključno z Berlinom)
10,55 eur (zahod)

GRADBENIŠTVO

 

 

delavec

11,75 eur (zahod, Berlin, vzhod)

12,20 eur (zahod, Berlin, vzhod)
od marca 2019 dalje

strokovni delavec

14,95 eur (zahod)
14,80 eur (Berlin)

15,20 eur (zahod)
od marca 2019 dalje
15,05 eur (Berlin)
od marca 2019 dalje

PLESKARSTVO

 

 

nekvalificiran delavec

10,60 eur (zahod, Berlin, vzhod)

10,85 eur (zahod, Berlin, vzhod)
od maja 2019 dalje

pomočnik

12,40 eur (zahod)

12,95 eur (zahod)
od maja 2019 dalje


Zaposlovanje začasnih delavcev v Nemčiji

Če kot podjetje želite zaposliti začasne delavce, morate zagotoviti, da so izpolnjene vse zakonske zahteve po nemški zakonodaji. Ali so te zahteve upoštevane, se preverja med rednimi letnimi inšpekcijskimi pregledi s strani nemške Zvezne agencije za delo (Bundesagentur für Arbeit).

Pomembne točke v zvezi z posojanjem začasne delovne sile v Nemčiji so:

 • Nujen obstoj »Pogodbe o posojanju začasne delovne sile med slovenskim posojevalcem in nemškim naročnikom«: Ta ureja vse osnovne pogoje začasne zaposlitve in mora biti v skladu z (nemškim) Zakonom o posojanju delovne sile.
 • Posojevalec delovne sile mora v pogodbi navesti, ali ima dovoljenje nemške Zvezne agencije za delo za posojanje začasnih delavcev.
 • Načelo enakosti / enake obravnave delavcev: Zagotoviti je potrebno, da imajo zakonsko enake pogoje dela tako posojeni delavec kot zaposleni delavec v nemškem podjetju;
 • Minimalni delovni pogoji: Zagotoviti je treba, da so začasno posojeni delavci uvrščeni v pravilne plačne razrede, kot jih imajo določena delovna mesta pri nemškem naročniku.
 • Drugi pomembni vidiki so dodelitev minimalne plače za določeno delovno mesto, plačilo za ure, ko ni dela – posojenemu delavcu je namreč potrebno zagotoviti delo in plačilo tudi v obdobju, ko ne dela pri nemškem naročniku, dopust in obračunavanje socialnih prispevkov.

Ali potrebujete dovoljenje za posojanje delavcev v Nemčiji?

Če želite kot podjetje posojati delovno silo v Nemčiji najprej potrebujete slovensko dovoljenje za posojanje delovne sile, ki ga pridobite pri Ministrstvu za delo Republike Slovenije.

Dovoljenje ni potrebno v naslednjih primerih:

 • ko gre za posojanje delavcev znotraj iste gospodarske družbe, v izogib kratkotrajnemu delu ali odpuščanju, če tako določa kolektivna pogodba,
 • napotitve v okviru izvedbe določenega projekta/ izgradnje določene tovarne,
 • posojanje delovne sile znotraj koncerna, ko z delavcem ni sklenjeno delovno razmerje z namenom nadaljnjega posojanja,
 • občasna posojanja delovne sile med delodajalci, ko z delavcem ni sklenjeno delovno razmerje z namenom nadaljnjega posojanja,
 • posojanje osebja v javni upravi, ki se izvaja na podlagi kolektivne pogodbe,
 • posojanje delovne sile med pravnimi osebami javnega prava pod pogojem, da se uporabljajo kolektivne pogodbe javnega prava ali predpisi verske skupnosti javnega prava,
 • posojanje delovne sile v Nemčijo na podlagi meddržavnega dogovora in znotraj ustanovljenega slovensko-nemškega podjetja.

Katera Agencija za delo v Nemčiji je pristojna za obravnavo celotnega postopka v vezi pridobitve dovoljenja za posojanje delovne sile v Nemčijo, če je sedež podjetja posojevalca v Sloveniji?

Agentur für Arbeit Nürnberg
90300 Nürnberg

Telefon: 0049 911 529-4343
Telefax: 0049 911 529-4004343

Pon.-Pet..: 8 - 13 Uhr
Čet dodatno: 13 - 16 Uhr

E-MailNuernberg.091-ANUE@arbeitsagentur.de

Nove minimalne urne postavke po dejavnostih za delo v Nemčiji 2018

Na podlagi nemškega zakona o minimalni plači, nemškega zakona  o napotitvi delavcev in nemškega zakona o posojanju delovne sile in nemških tarifnih pogodb za posamezno dejavnost so se spremenile urne postavke za delo vaših napotenih ali posojenih delavcev v Nemčiji.

V naslednji tabeli vam po posameznih dejavnostih in posameznih lokacijah (pokrajine v Nemčiji) podajamo urne postavke, ki se uporabljajo od sredine leta 2018 dalje oziroma kot navedeno v posamezni tabeli. Predlagamo vam, da upoštevate navedene minimalne urne postavke za delo vaših delavcev v Nemčiji, kajti številčni pregledi carinskih organov v Nemčiji kažejo, da neustrezna urna postavka lahko vodi v morebitne sankcije za slovensko podjetje, ki napotuje posamezne delavce.

Nove minimalne urne postavke za delo v Nemčiji:

DEJAVNOST

POKLIC/ VRSTA DELA

VELJAVNOST OD

VELJAVNOST DO

POKRAJINA

VIŠINA MINIMALNE URNE
 POSTAVKE V EUR

 GRABENIŠTVO

delavec

03/2018

02/2019

West, Berlin, Ost

11,75

strokovni delavec

03/2018              

02/2019

West

14,95

03/2018

02/2019

Berlin

14,80

ELEKTROMONTAŽA

 

01/2018

12/2018

celotna Nemčija

10,95

POSOJANJE DELOVNE SILE

 

04/2018

03/2019

West

9,49

 

04/2018

12/2018

Ost vključno z
Berlinom

9,27

PLESKARSKA DELA

nekvalificiran delavec

05/2018

04/2019

West, Berlin, Ost

10,60

pomočnik

05/2018

04/2020

West vključno z
Berlinom

13,30

 

05/2018

04/2019

Ost

12,40


Novosti pri posredovanju delovne sile v Nemčiji od aprila 2017

V Nemčiji je bila preteklo leto sprejeta sprememba Zakona o posojanju delovne sile (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz – AÜG), ki vpeljuje dodaten red na trgu delovne sile. 
Že doslej velja, da morajo slovenska podjetja, ki posojajo svoje zaposlene nemškim uporabnikom, predhodno pridobiti »dovoljenje za opravljanje posredovanje delovne sile« od nemške agencije za delo (Agentur für Arbeit). Dovoljenje se mora redno letno obnavljati. V primeru napotitve delavcev v ožjem smislu takšno dovoljenje ni potrebno.
Od aprila 2017 se bodo uporabljala nova pravila, ki se nanašajo predvsem na omejitev obdobja posojanja določenega delavca uporabniku in na izenačitev plačila izposojenih delavcev z zaposlenimi pri podjetju uporabniku ( t.i. equal pay princip).

Maksimalno obdobje, za katero se posodi določen delavec določenemu uporabniku, je 18 mesecev. Če je delavec pri določenem uporabniku dlje kot 18 mesecev se delovno razmerje avtomatično prenese iz slovenskega delodajalca, ki zagotavlja delavce drugemu uporabniku, na nemškega uporabnika. Izjeme od 18-mesečnega pravila so: (1.) Posredovani delavec lahko prepreči avtomatski prehod delovnega razmerja od delodajalca, ki zagotavlja delavce uporabniku, na delovno razmerje z uporabnikom tako, da posamezen posojeni delavec osebno pri nemški agenciji za delo pred potekom 18 mesecev dela pri določenem uporabniku odda posebno osebno izjavo o nameri, da si želi ostati posojeni delavec. Na nemški agenciji za delo osebno in natančno identificirajo vsakega delavca in najkasneje v treh dneh po prejemu takšne izjave le to posredujejo slovenskemu delodajalcu, ki napotuje delavca oziroma nemškemu uporabniku; (2.) drugačna pravila se lahko določijo tudi v tarifni pogodbi določene dejavnosti.

Če posredovani delavec preneha delati pri uporabniku vsaj 3 mesece, se obdobje 18 mesecev začne šteti ponovno od začetka.

Z uvedbo principa enakega plačila ( t.i. equal-pay princip) se uvaja obveznost, da se po 9 mesecih od začetka obdobja posojanja določenega delavca njegovo plačilo za delo mora izenačiti s plačilom delavcev na enakih delovnih mestih pri nemškem uporabniku. Izjeme od principa enakega plačila po 9 mesecih bodo možne le, če bo v tarifnih pogodbah dejavnosti dogovorjeno drugače oziroma če posamezen posredovani delavec prekine delo pri uporabniku za vsaj 3 mesece. 

Nobeno od navedenih dodatnih omejitvenih pogojev pa ne velja za posojanje delovne sile v skupini povezanih podjetij (v koncernu).
Nadalje je nemškim zaposlovalcem preprečeno, da v primeru stavke uporabijo posojeno delovno silo za nadomestitev redno zaposlenih, ki stavkajo. Tak način je strogo prepovedan in se kaznuje z do 500.000 EUR.


Dovoljenje za oprostitev gradbenega davka (t.i. Freistellung)

Pri prvem zaprosilu za davčno številko v Nemčiji, slovensko podjetje običajno avtomatično pridobi tudi dovoljenje za oprostitev 15% gradbenega davka za obdobje 3 mesecev ali manj. Za nadaljnja obdobja je slovensko podjetje dolžno podaljševati to dovoljenje.

Dovoljenje za oprostitev gradbenega davka dovoljuje nemškemu naročniku, da plača slovenskemu podjetju 100% znesek izstavljenega računa. Če tega dovoljenja slovensko podjetje nima, potem mora nemški naročnik zadržati 15% zneska na računu in ga odvesti na nemško davčno upravo kot davčni odtegljaj v imenu slovenskega izvajalca.

Za pridobitev dovoljenja za oprostitev potrebujemo pogodbo o delu, sklenjeno z nemškim naročnikom, potrdilo o rezidentstvu slovenskega izvajalca in seznam oseb, ki se napotujejo na delo v Nemčijo.

 

Pridobitev davčne številke za slovenskega delodajalca, ki napotuje delavce na delo v Nemčijo

Slovenski izvajalec mora zaradi korespondence z nemškim davčnim organom kot tudi zaradi predložitve pri naročniku storitve, pred vstopom na nemški trg pridobiti nemško davčno številko, ki je zapisana v formatu xxx/xxx/xxx.

Nemška davčna številka služi slovenskemu podjetju tudi kot referenca pri plačilu davka od plač v Nemčiji za delavce, ki delajo na poslovni enoti slovenskega podjetja, ali so napoteni v Nemčijo za več kot 6 mesecev v 12 zaporednih mesecih.


Prijava delavcev pred vstopom v Nemčijo z namenom dela v Nemčiji

Slovenski delodajalci, ki storitve s svojimi delavci izvajajo v Nemčiji, morajo pred začetkom dela to storitev prijaviti. Prijava je obvezna v gospodarskih (reguliranih) dejavnostih, kot jih določata zakona, ki urejata zaposlovanje na črno oziroma napotitve delavcev (npr. gradbeništvo, sejemske storitve, mesna industrija, čiščenje, trasport, varovanje, tekstilna industrija, itd.). 

Prijava mora vključevati naslednje podatke, in sicer:

-       dejavnost, v kateri bodo napoteni delavci opravljali svoje delo,

-       kraj opravljanja storitve (v primeru gradbenih storitev je potrebno navesti konkretno gradbišče),

-       začetek in predviden konec opravljanja storitve,

-       mesto v Nemčiji, kjer se bodo potrebni dokumente (nrp. pogodbe o zaposlitvi, evidenca delovnega časa,     

         plačilne liste, dokazilo o izplačilu plač) shranjevali v nemškem jezikzu in bodo na voljo pristojnim nadzornim 

         organom,

-       osebne podatke predstavnika naročnika v Nemčiji,

-       osebni podatki osebe, ki je določen kot predstavnik izvajalca pred nemškimi organi,

-       osebni podatki napotenih delavcev (in dodatno podatek o dolžini njihove zaposlitve pri izvajalcu storitve).

Na podlagi prijave vlagatelj ne bo prejel nobenega potrdila, zato je potrebno obdržati potrdilo o poslanem faksu ali 

oddani pošti za dokaz pravočasne prijave storitve.


Pridobitev davčne številka v Nemčiji za napotene delavce

Po prijavi napotenega delavca v Nemčiji na določenem naslovu, le-ta prejme v roku 4-6 tednov na ta naslov tudi svojo davčno številko, ki ostaja nespremenjena celo življenje. Davčna številka je 11-mestna in je identifikator v vseh upravnih zadevah v Nemčiji.


SOKA-BAU ali ULAK

Gradbena podjetja, ki imajo sedež v Sloveniji in pridobivajo posle v Nemčiji, kamor napotujejo svoje delavce na delo, imajo poleg davčnih obveznosti tudi dolžnost prijave pri nemškem Skladu za plačilo nadomestil za letni dopust gradbenih delavcev (ULAK ali SOKA-BAU).

SOKA-BAU pomeni »Service+Vorsorge für die Bauwirtschaft«. Slovenska gradbena podjetja, ki opravljajo delo na nepremičninah v Nemčiji in tja napotujejo na delo svoje delavce, se morajo registrirati pri SOKA-BAU pred začetkom opravljanja dela. Razlog uvedbe SOKA-BAU v  Nemčiji je specifika gradbeništva, ki je izjemno sezonsko naravnano. V dejavnosti gradbeništva se zgodi tudi največ delovnih nesreč.


Naše storitve

Na podlagi nemškega zakona o višini nadomestila za davčnosvetovalne storitve (StBVV, Steuerberatervergütungsverordnung) navajamo naš cenik za opravljanje podpornih storitev v Nemčiji.


T: +386 59 071 706 | E: pisarna@gobbs.euImpressum 

 ©TaxSlovenia.com