POPOLDANSKI S.P.

Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (t.i. popoldanski s.p.), morajo plačevati prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicno bolezen, prispevek za zdravstvo in tretji prispevek, ki ga mora popoldanski s.p. plačevati, ne glede na to, ali ustvari promet ali ne, pa je prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ).

V naslednji tabeli ponazarjamo, katere prispevke, na katere vplačilne račune in v kateri višini je potrebno plačati od aprila do decembra 2019:


VRSTA PRISPEVKA

TRR

SKLIC

ZNESEK (EUR)

ROK PLAČILA

zdravstvo; 6,36 %

SI56 01100 888 3000 073

SI19-dav.št.-45004

26,65

do 20. v naslednjem mesecu

zdravstvo; poškodba pri delu

SI56 01100 888 3000 073

SI19-dav.št.-45004

8,88

do 20. v naslednjem mesecu

ZZ SKUPAJ

 

 

35,53

 

PIZ

SI56 01100 888 2000 003

SI19-dav.št.-45008

35,05

do 20. v naslednjem mesecu

akontacija davka iz dejavnosti

SI56 01100 888 1000 030

SI19-dav.št.-40002

individualen

do 10. v naslednjem mesecu


T: +386 59 071 706 | E: office@taxslovenia.com | Impressum                                                                                                                    ©TaxSlovenia.com