POPOLDANSKI S.P.

Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (t.i. popoldanski s.p.), morajo plačevati prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicno bolezen, prispevek za zdravstvo in tretji prispevek, ki ga mora popoldanski s.p. plačevati, ne glede na to, ali ustvari promet ali ne, pa je prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ).

V naslednji tabeli ponazarjamo, katere prispevke, na katere vplačilne račune in v kateri višini je potrebno plačati od januarja do aprila 2019:


                              


T: +386 59 071 706 | E: office@taxslovenia.com | Impressum                                                                                                                    ©TaxSlovenia.com