Kontaktni podatki:

Tel.:
+386 59 071 706

E-mail: pisarna@gobbs.eu

OPRAVLJANJE GRADBENIH DEL V NEMČIJI Z VIDIKA PRIJAVE PRI SOKA-BAU

Gradbena podjetja, ki imajo sedež v Sloveniji in pridobivajo posle v Nemčiji, kamor napotujejo svoje delavce na delo, imajo poleg davčnih obveznosti tudi dolžnost prijave pri nemškem Skladu za plačilo nadomestil za letni dopust gradbenih delavcev (ULAK ali SOKA-BAU).

SOKA-BAU pomeni »Service+Vorsorge für die Bauwirtschaft«. Slovenska gradbena podjetja, ki opravljajo delo na nepremičninah v Nemčiji in tja napotujejo na delo svoje delavce, se morajo registrirati pri SOKA-BAU pred začetkom opravljanja dela. Razlog uvedbe SOKA-BAU v  Nemčiji je specifika gradbeništva, ki je izjemno sezonsko naravnano. V dejavnosti gradbeništva se zgodi tudi največ delovnih nesreč.

DOLŽNOST REGISTRACIJE PODJETJA PRI SOKA-BAU

Slovensko podjetje se je dolžno registrirati pri SOKA-BAU z izpolnitvijo vprašalnika in pridobi svojo SOKA-BAU številko ob izpolnjenih naslednjih pogojih:

 1. Ima pogodbo o izvedbi gradbenih del v Nemčiji, kjer se ta dela tudi opravijo;
 2. Slovenski delodajalec napoti svoje delavce na gradbišča v Nemčiji;
 3. Izvedba del, ki spadajo med gradbene dejavnosti.
Če slovenski delodajalec izpolnjuje vse navedene tri točke, potem mora tudi za vsakega delavca, ki ga napoti na gradbišče v Nemčiji pridobiti SOKA-BAU številko.

Po opravljenih začetnih registracijah, pa je delodajalec dolžan redno mesečno voditi evidence ter poročati ure prisotnosti posameznega delavca na gradbiščih v Nemčiji.

NAJNIŽJE BRUTO URNE POSTAVKE SOKA-BAU 2019

Bruto urna postavka gradbenih delavcev v času od 1.3.2019 dalje v Nemčiji je:

 • v novih zveznih deželah  (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen):
  • 12,20 EUR za vse gradbene delavce,
 • starih zveznih deželah (Baden-Württemberg, Bayern, Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland):
  • 12,20 EUR za 1. plačni razred,
  • 15,20 EUR za 2. plačni razred, razen v Berlinu, kjer bo znašala 15,05 EUR.

NAJNIŽJE BRUTO URNE POSTAVKE SOKA-BAU 2018

Bruto urna postavka gradbenih delavcev v času od 1.3.2018 do 28.2.2019 v Nemčiji je:

 • v novih zveznih deželah  (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen):
  • 11,75 EUR za vse gradbene delavce,
 • starih zveznih deželah (Baden-Württemberg, Bayern, Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland):
  • 11,75 EUR za 1. plačni razred,
  • 14,95 EUR za 2. plačni razred, razen v Berlinu, kjer znaša 14,80 EUR.

NAJNIŽJE BRUTO URNE POSTAVKE SOKA-BAU 2017

Bruto urna postavka gradbenih delavcev v letu 2017 v Nemčiji je najmanj:

 •  11,30 EUR za 1. plačni razred: v starih zveznih deželah (Baden-Württemberg, Bayern, Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland);
 • oziroma 11,30 EUR novih zveznih deželah (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen)
 • 14,70 EUR za 2. plačni razred v starih zveznih deželah (Baden-Württemberg, Bayern itd.) oziroma
 • 14,55 EUR za 2. plačni razred v novih zveznih deželah.

PLAČILO PRISPEVKA SOKA-BAU V LETU 2019

Prispevek, ki ga je potrebno plačati SOKA-BAU, znaša v letu 2019 15,40 % od bruto delovne ure, ki se opravi na gradbišču v Nemčiji.


T: +386 59 071 706 | E: pisarna@gobbs.eu | Impressum                                                                                                                    ©TaxSlovenia.com