Kontaktni podatki:

T: +386 59 071 706

E: pisarna@gobbs.eu

Naše storitve

Na podlagi nemškega zakona o višini nadomestila za davčnosvetovalne storitve (StBVV, Steuerberatervergütungsverordnung) navajamo naš

Cenik za opravljanje podpornih storitev v Nemčiji

Storitve za področje obračunov plač in odvisnih storitev v Nemčiji, ki se dejansko izvajajo v Nemčiji:

1.

Prvi vnos osnovnih podatkov podjetja v nemški program za obračun plač DATEV

150 € / delodajalca

2.

Prva prijava in zadnja odjava zaposlenega[1][2]

10 EUR / odjavo ali prijavo

3.

Obračuni plač za pretekla leta

                        po predračunu

4.

Obračuni plač za tekoče leto:

 

4.a

od 1 do 10 obračunov na mesec

20 € / obračun

4.b

od 11 do 30 obračunov na mesec

18 € / obračun

4.c

od 31 do 50 obračunov na mesec

16 € / obračun

4.d

od 51 do 100 obračunov na mesec

15 € / obračun

4.e

nad 101 obračunov na mesec

13 € / obračun

5.

Priprava letne akontacije dohodnine, plačane v Nemčiji

10 EUR / zaposlenega

6.

Ostale, izredne in posebne storitve s področja obračunov plač se obračunajo po splošni urni postavki

90 EUR / uro

Storitve pri nemškem finančnem uradu za tuja podjetja:

1.

Pridobitev nemške davčne številke za podjetje in prvo potrdilo o oprostitvi gradbenega davka

500 € enkratno

2.

Pridobitev ID št. za DDV za tuje podjetje v Nemčiji

300 € enkratno

3.

Priprava dokumentacije za pridobitev (ponovnega) potrdila o oprostitvi gradbenega davka v Nemčiji (t.i. Freistellung)

450 € / vlogo

4.

Priprava in elektronska oddaja letne napovedi davka od dobička pravnih oseb (Körperschaftssteuer) v Nemčiji na zvezni ravni, skupaj z obvezno oddajo elektronske bilance in izkaza poslovnega izida za poslovno enoto [3]

450 € / napoved

5.

Priprava in elektronska oddaja letne napovedi davka od poslovne dejavnosti (Gewerbesteuer) v Nemčiji na deželni ravni, skupaj z obvezno oddajo elektronske bilance in izkaza poslovnega izida za poslovno enoto [4]

450 € / napoved

6.

Ureditev vračila gradbenega davka (Bauabzugssteuer 15%) – zahtevna komunikacija z Nemčijo

90 EUR / uro

7.

Mesečne prijave ur pri SOKA-Bau preko online sistema

60 EUR / uro

8.

Svetovanje nemškega davčnega svetovalca

150 EUR / uro

9.

Svetovanje slovenskega davčnega svetovalca

120 EUR / uro

10.

Prevajanje in tolmačenje iz nemščine v slovenščino in obratno

30 EUR/stran

80 EUR / uro

11.

Vse ostale storitve (pridobitev davčne številke za delavce, sodelovanje pri inšpekcijskih pregledih v Nemčiji, komunikacija z nemško davčno upravo ipd.) se obračunajo po enotni urni postavki, glede na težavnost naloge

60 - 90 EUR / uro

Vse cene v ponudbi so navedene neto v EUR, pred obračunom davka na dodano vrednost.

Za opravljanje storitev za nove stranke si pridružujemo pravico do zahtevka po 50% avansu na dogovorjene storitve.

Vse ostale določbe in pogoji sodelovanja so določeni v splošnih pogojih poslovanja skupine GOBBS.

Za morebitna dodatna vprašanja in pojasnila smo vam na razpolago na telefonski številki 040 509 499.Navedeni pogoji veljajo za naročene storitve po 01.01.2019.


[1] »Prva prijava« pomeni vstop osebe v podjetje oziroma prva napotitev na delo v Nemčijo, »zadnja odjava« pomeni izstop zaposlenega iz podjetja oziroma dokončna prekinitev napotitve v Nemčijo pri enem delodajalcu.

[2] V primeru časovno krajšega dela v Nemčiji kot je polni delovni čas v določenem mesecu (npr. 01.10.2015-15.10.2015), se mora skladno z novim nemškim zakonom o minimalni plači zaposlenega vsak mesec prijaviti ali odjaviti.

[3] Podlaga za pripravo napovedi je slovenska bilanca in izkaz poslovnega uspeha za določeno koledarsko leto in ločeno za stroškovno mesto – poslovna enota Nemčija, ki ju zagotovi naročnik.

[4] Podlaga za pripravo napovedi je slovenska bilanca in izkaz poslovnega uspeha za določeno koledarsko leto in ločeno za stroškovno mesto – poslovna enota Nemčija, ki ju zagotovi naročnik.

T: +386 59 071 706 | E: pisarna@gobbs.eu | Impressum                                                                                                                                  ©TaxSlovenia.com