Mateja Babič, LL.M. 

Mobilna št.:     +386 59 071 706

E-pošta:          mateja@taxslovenia.com

Formalna izobrazba

  1995 - 2000           diploma Ekonomske fakultete v Ljubljani s pridobitvijo naziva univ.dipl.ekon.

  2003 - 2005           podiplomski študij LL.M na Ekonomski univerzi na Dunaju (www.international-tax-law.at) s pridobitvijo
                                 naziva "magistra davčnega prava - LL. M." 
  od 2014                  doktorski študij Prava na Evropski pravni fakulteti v Novi gorici (www.evro-pf.si)

Reference

  1999                       LeitnerLeitner, Linz, Avstrija

  2000 - 2011           LeitnerLeitner, Ljubljana, Slovenija; davčna svetovalka, prokuristka in menedžerka za slovensko in mednarodno davčno pravo

  od 2012                  samostojna davčna svetovalka v ekipi TaxSlovenia.com
 
  

Spletni seminarji in predavanja

1. Spletni seminar 21.8.2012: Izvršnica in novosti pri obveznih pobotih

2. Spletni seminar 10.7.2012: Vpliv ZUJF na poslovanje vašega podjetja in vaše osebno življenje

3. Spletni seminar 20.01.2012: Pogodba o poslovodenju in praktični obračuni izplačil po novem

4. Spletni seminar 16.12.2011: Zavarovanje družbenikov po 1.1.2012

5. Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana: »seminar za stranke Leitner+Leitner: Priložnosti in tveganja pri vstopu Slovenije v EU;obsežna novela direktnih zakonov s 1.1.2005«, 5. februar 2004.

6. Hotel Mons, organizacija časnika Finance: »Strokovni posvet: kako uporabljati novo davčno zakonodajo; novosti Zakona o davku od dohodka pravnih oseb (ZDDPO-2)«, 7. december 2006.

7. Hotel Mons, organizacija časnika Finance: «Seminar o obdavčitvi dobička iz kapitala fizičnih oseb in čezmejni primeri obdavčitve dohodkov iz zaposlitve«, 15.februar 2007.

8. Nemško-slovenska gospodarska zbornica, Delovni zajtrk z naslovom “Pravila tenke kapitalizacije v 2011”, 2.2.2011.

Objave del

1. Kavčič dr. Slavka, Babič Mateja: Prenosne cene za storitve v skladu s smernicami OECD;Revizor, letnik XI, št. 12, dec. 2001.

2. brani prispevek na RTV SLO: Kavčič dr. Slavka, Babič Mateja: Prenosne cene za storitve v skladu s smernicami OECD;Revizor, letnik XI, št. 12, dec. 2001.

3. …časnik FINANCE, rubrika Čisti računi:«Uporaba smernice o obdavčitvi obresti«, 29.07.2003.

4. … časnik FINANCE, rubrika Čisti računi: »Uporaba Smernice o skupnem sistemu obdavčitve matičnih in odvisnih družb od vstopa Slovenije v EU«, 12.08.2003.

5. Babič, Mateja, Janežič, Karmen: EU Accession and the Slovenian Tax System, IBFD European Taxation, April 2004, Vol.44, Number 4, 2004, p.171-175.

6. Babič M.: Source vs. Residence Principle; Differences between residents and non-residents concerning progression; Linde Verlag, 2005.

7. Babič M.:The taxation of Interest Savings Income in the European Capital Market; Slovenia's report on the Implementation of the Savings Directive, strani 339 do 352, Linde Verlag, 2006.

8. …časnik FINANCE, rubrika Čisti računi:«Obdavčitev prikritega izplačila dobička«, 13.02.2007.

9. Babič M.: Prikrito izplačilo dobička in davčne posledice, revija Kapital št. 419/XVI, z dne 25.6.07., priloga PFS, junij 2007.

10. Babič M.: Zadržanje izdaje odločb o dohodnini rezidentom Republike Slovenije, ki prejemajo dohodke iz naslova zaposlitve v Republiki Avstriji, revija RDP-Računovodstvo, davki, pravo, št.3, letnik 2, marec 2009.

11. Babič M., Janežič K.:Verrechnungspreis-Dokumentationspflichten in Slowenien, strokovna revija Internationales Steuerrecht - IStR, Beihefter, oktober 2010, št. 20, Verlag C.H. Beck, München.

12. … časnik FINANCE: »Izplačajte družbeniku dobiček še letos in prihranite pri davku«, 02.10.2012

T: +386 59 071 706 | E: office@taxslovenia.com 

©TaxSlovenia.com