www.taxslovenia.com

UGOVOR NA INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE V PRIMERU PRIDOBIVANJA DOHODKA IZ TUJINE

Davčnemu zavezancu se odbitek od davka, plačanega v tujini, prizna pri izračunu in poračunu dohodnine na letni ravni samo, če ga uveljavlja tudi v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine oziroma v napovedi za odmero dohodnine.

Če davčni zavezanec rezident ne uveljavlja odbitka od davka, plačanega v tujini, v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine, mu davčni organ odmeri dohodnino, ne da bi mu upošteval odbitek od davka, plačanega v tujini.

Zavezanec pa ima možnost, da nato zoper odločbo o odmeri dohodnine vloži pritožbo, v kateri uveljavlja tuji davek.

Enako ravna davčni organ tudi glede upoštevanja dejanskih stroškov prevoza in prehrane. Zavezanec tudi te, skupaj z ustreznimi dokazili, uveljavlja v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine

E: office@taxslovenia.com  /  T: 059 071 706  /  www.taxslovenia.com