www.taxslovenia.com

Za fizične osebe nudimo:

  • opozarjamo na roke za vložitev davčnih napovedi, pripravljamo davčne napovedi in obračune,
  • pregledujemo pravilnosti davčnih odločb in stranko zastopamo v davčno inšpekcijskih pregledih.
  • najpogosteje podpiramo pri pripravi napovedi kapitalskih dobičkov, napovedi obresti na depozite, prejetih pri bankah v EU, prijavi vzdrževanih družinskih članov, pregledu informativnega obračuna dohodnine in pripravi ugovora.
  • Specializirani smo za čezmejna vprašanja s področja socialnega zavarovanja in obdavčitve za tiste fizične osebe, ki so rezidenti v Sloveniji, delajo pa v drugi državi članici EU.
  • Natančno poznavanje prakse odprave dvojnega obdavčevanja istega dohodka v dveh različnih državah in Sporazumov o odpravi dvojnega obdavčenja, ki jih ima Slovenija sklenjene s 50 državami, nam omogoča reševanje vsakršnih vprašanj dvojnega obdavčevanja in določanje pravilnega davčnega odtegljaja v državi vira (obresti, dividende, kapitalski dobički, dohodki iz nepremičnin, dohodki direktorjev, dohodki športnikov in umetnikov itd.).

E: office@taxslovenia.com  /  T: 059 071 706  /  www.taxslovenia.com