www.taxslovenia.com

Pridobitev davčne številke za slovenskega delodajalca, ki napotuje delavce na delo v Nemčijo

Slovenski izvajalec mora zaradi korespondence z nemškim davčnim organom kot tudi zaradi predložitve pri naročniku storitve, pred vstopom na nemški trg pridobiti nemško davčno številko, ki je zapisana v formatu xxx/xxx/xxx.

Nemška davčna številka služi slovenskemu podjetju tudi kot referenca pri plačilu davka od plač v Nemčiji za delavce, ki delajo na poslovni enoti slovenskega podjetja, ali so napoteni v Nemčijo za več kot 6 mesecev v 12 zaporednih mesecih.


Dovoljenje za oprostitev gradbenega davka (t.i. Freistellung)

Pri prvem zaprosilu za davčno številko v Nemčiji, slovensko podjetje običajno avtomatično pridobi tudi dovoljenje za oprostitev 15% gradbenega davka za obdobje 3 mesecev ali manj. Za nadaljnja obdobja je slovensko podjetje dolžno podaljševati to dovoljenje.

Dovoljenje za oprostitev gradbenega davka dovoljuje nemškemu naročniku, da plača slovenskemu podjetju 100% znesek izstavljenega računa. Če tega dovoljenja slovensko podjetje nima, potem mora nemški naročnik zadržati 15% zneska na računu in ga odvesti na nemško davčno upravo kot davčni odtegljaj v imenu slovenskega izvajalca.

Za pridobitev dovoljenja za oprostitev potrebujemo pogodbo o delu, sklenjeno z nemškim naročnikom, potrdilo o rezidentstvu slovenskega izvajalca in seznam oseb, ki se napotujejo na delo v Nemčijo.

E: pisarna@gobbs.eu  /  T: 059 071 706  /  www.taxslovenia.com