www.taxslovenia.com

Dohodninska lestvica in olajšave za 2021 in 2020

Z davčno reformo 2020 se je spremenila tudi dohodninska lestvica v smeri razbremenitve dohodkov srednjih dohodninskih razredov.


Za leti 2020 in 2021 velja naslednja dohodninska lestvica:

v primeru neto letne davčne osnove (v EUR) znaša dohodnina (v EUR)
nad do
8.500,00 16 %
8.500,00 25.000,00 1.360,00 +26 % nad 8.500,00
25.000,00 50.000,00 5.650,00 +33 % nad 25.000,00
50.000,00 72.000,00 13.900,00 +39 % nad 50.000,00
72.000,00 22.480,00 +50 % nad 72.000,00


Splošna olajšava za zavezance za dohodnino je v letih 2020 in 2021 naslednja:

v primeru skupnega letnega
dohodka (v EUR)
znaša splošna olajšava (v EUR)
nad do
7.777,98 7.777,98
7.777,98 13.316,80 18.700,38 – 1,40427 x dohodek
13.316,80 3.500,00


To pomeni, da se vsem davčnim zavezancem zviša splošna davčna olajšava iz 3.302 EUR (v 2019) na 3.500 EUR v letih 2020 in 2021.


Za uveljavljanje in priznavanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (polnoletni in nezaposleni otrok, starši oziroma posvojitelji) je pomembna sprememba v tem, da mora imeti tak odrasel otrok prijavljeno isto stalno prebivališče kot davčni zavezanec, ki ga uveljavlja za vzdrževanega družinskega člana. To ne velja za otroke do 18. leta starosti. Odpravlja se tako možnost, da se za vzdrževanega družinskega člana ali davčnega zavezanca, ki takšno osebo vzdržuje, šteje tudi fizična oseba, ki je začasno prijavljena na istem naslovu.

E: office@taxslovenia.com  /  T: 059 071 706  /  www.taxslovenia.com