www.taxslovenia.com

Pogodba o zaposlitvi s tujim delodajalcem; delo se opravlja v Sloveniji

Osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s tujim delodajalcem za delo, ki ga opravljajo v Sloveniji so socialno zavarovane v Sloveniji, skladno z Uredbo ES (Evropske skupnosti) 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti.

Pogodba o zaposlitvi s tujim delodajalcem je sklenjena skladno s slovensko delovno-pravno zakonodajo in za delojemalca veljajo določbe slovenskega Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l. RS 21/2013) o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja (odpuščanje, regres za letni dopust, prehrana med delom, prevoz na delo in z dela, dopust itd.).

Tuji delodajalec v Sloveniji ni evidentiran v poslovnem registru podjetij pri AJPES in nima davčne številke, zato je zavezanec za prijavo v zdravstveno in pokojninsko zavarovanje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in plačilo socialnih prispevkov delojemalec sam.

To v praksi pomeni, da resen tuj delodajalec ne naloži bremena prijave v zavarovanje samemu zaposlenemu, temveč pooblasti v Sloveniji priznano svetovalno podjetje, ki prijavi delavca v zavarovanje in redno obračunava plačo, ki je enaka kot za kateregakoli slovenskega delojemalca. Svetovalno podjetje tudi poskrbi, da je tuj delodajalec redno obveščen o višini socialnih prispevkov in davkov in rokih za plačilo le-teh.

V primeru, da tuj delodajalec ne bi plačeval prispevkov in davkov, bi DURS kot organ izterjave zahteval od delojemalca, da plača vse zamudne prispevke in davke.

O tem, kdaj ima tuje podjetje, ki ima zaposlenega delavca v Sloveniji, lahko poslovno enoto za davčne namene v Sloveniji, bomo pisali v junijskih Davčnih novicah.

Primer:

Franc Novak sklene pogodbo o zaposlitvi z avstrijskim delodajalcem Fasaden GmbH, ki se ukvarja s prodajo barv za fasade. Franc ima družino v Mariboru, kjer tudi živi. Delo za podjetje Fasaden GmbH opravi iz domače pisarne oziroma največ dela »na terenu«. Njegovo delo obsega iskanje kupcev podjetja Fasaden GmbH v Sloveniji, zato je upravičen tudi do službenega vozila, ki mu ga zagotovi delodajalec.

Ko Franc sklene pogodbo o zaposlitvi z avstrijskim delodajalcem Fasaden GmbH, se mora sam s pogodbo o zaposlitvi in obrazcem M1 zglasiti pri območnem Zavodu za zdravsvetno zavarovanje Slovenije (ZZZS), da se prijavi v zdravstveno in pokojninsko zavarovanje. Ob koncu meseca smo običajno mi, kot svetovalno-računovodska družba, obvezani, da mu izračunamo plačo po slovenskih davčnih in pravnih predpisih in Francu izdamo plačilno listo, podjetju Fasaden GmbH pa sporočimo, kolikšni so socialni prispevki in davki, ki se morajo nakazati na vplačilne račune v Sloveniji in neto znesek plačila, ki ga morajo nakazati Francu na dan izplačila plače, ko je bil obračun plače poročan tudi slovenski Davčni upravi na obrazcu REK-1

E: office@taxslovenia.com  /  T: 059 071 706  /  www.taxslovenia.com