www.taxslovenia.com

Opravljanje gradbenih del v Nemčiji z vidika prijave pri SOKA-BAU

Gradbena podjetja, ki imajo sedež v Sloveniji in pridobivajo posle v Nemčiji, kamor napotujejo svoje delavce na delo, imajo poleg davčnih obveznosti tudi dolžnost prijave pri nemškem Skladu za plačilo nadomestil za letni dopust gradbenih delavcev (ULAK ali SOKA-BAU).

SOKA-BAU pomeni »Service+Vorsorge für die Bauwirtschaft«. Slovenska gradbena podjetja, ki opravljajo delo na nepremičninah v Nemčiji in tja napotujejo na delo svoje delavce, se morajo registrirati pri SOKA-BAU pred začetkom opravljanja dela. Razlog uvedbe SOKA-BAU v  Nemčiji je specifika gradbeništva, ki je izjemno sezonsko naravnano. V dejavnosti gradbeništva se zgodi tudi največ delovnih nesreč.


Dolžnost registracije podjetja pri SOKA-BAU

Slovensko podjetje se je dolžno registrirati pri SOKA-BAU z izpolnitvijo vprašalnika in pridobi svojo SOKA-BAU številko ob izpolnjenih naslednjih pogojih:

 1. Ima pogodbo o izvedbi gradbenih del v Nemčiji, kjer se ta dela tudi opravijo;
 2. Slovenski delodajalec napoti svoje delavce na gradbišča v Nemčiji;
 3. Izvedba del, ki spadajo med gradbene dejavnosti.

Če slovenski delodajalec izpolnjuje vse navedene tri točke, potem mora tudi za vsakega delavca, ki ga napoti na gradbišče v Nemčiji pridobiti SOKA-BAU številko.


Po opravljenih začetnih registracijah, pa je delodajalec dolžan redno mesečno voditi evidence ter poročati ure prisotnosti posameznega delavca na gradbiščih v Nemčiji.

Najnižje urne bruto postavke SOKA-BAU 2021

Bruto urna postavka gradbenih delavcev v času od 1.1.2021 dalje v Nemčiji je:

 • novih zveznih deželah (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen):
  • 12,85 EUR za vse gradbene delavce,
 • starih zveznih deželah (Baden-Württemberg, Bayern, Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland):
  • 12,85 EUR za 1. plačni razred,
  • 15,70 EUR za 2. plačni razred, razen v Berlinu, kjer bo znašala 15,55 EUR.
Plačilo prispevka SOKA-BAU v letu 2021

Prispevek, ki ga je potrebno plačati SOKA-BAU, znaša v letu 2021 še vedno 15,40 % od bruto delovne ure, ki se opravi na gradbišču v Nemčiji.

Najnižje urne bruto postavke SOKA-BAU 2020

Bruto urna postavka gradbenih delavcev v času od 1.4.2020 do 31.12.2020 v Nemčiji je:

 • novih zveznih deželah (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen):
  • 12,55 EUR za vse gradbene delavce,
 • starih zveznih deželah (Baden-Württemberg, Bayern, Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland):
  • 12,55 EUR za 1. plačni razred,
  • 15,40 EUR za 2. plačni razred, razen v Berlinu, kjer bo znašala 15,25 EUR.
Plačilo prispevka SOKA-BAU v letu 2020

Prispevek, ki ga je potrebno plačati SOKA-BAU, znaša v letu 2020 15,40 % od bruto delovne ure, ki se opravi na gradbišču v Nemčiji.


Najnižje urne bruto postavke SOKA-BAU 2019

Bruto urna postavka gradbenih delavcev v času od 1.3.2019 dalje v Nemčiji je:

 • v novih zveznih deželah  (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen):
  • 12,20 EUR za vse gradbene delavce,
 • starih zveznih deželah (Baden-Württemberg, Bayern, Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland):
  • 12,20 EUR za 1. plačni razred,
  • 15,20 EUR za 2. plačni razred, razen v Berlinu, kjer bo znašala 15,05 EUR.


Plačilo prispevka SOKA-BAU v letu 2019

Prispevek, ki ga je potrebno plačati SOKA-BAU, znaša v letu 2019 15,40 % od bruto delovne ure, ki se opravi na gradbišču v Nemčiji.


Najnižje urne bruto postavke SOKA-BAU 2018

Bruto urna postavka gradbenih delavcev v času od 1.3.2018 do 28.2.2019 v Nemčiji je:

 • v novih zveznih deželah  (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen):
  • 11,75 EUR za vse gradbene delavce,
 • starih zveznih deželah (Baden-Württemberg, Bayern, Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland):
  • 11,75 EUR za 1. plačni razred,
  • 14,95 EUR za 2. plačni razred, razen v Berlinu, kjer znaša 14,80 EUR.


Najnižje urne bruto postavke SOKA-BAU 2017

Bruto urna postavka gradbenih delavcev v letu 2017 v Nemčiji je najmanj:

 •  11,30 EUR za 1. plačni razred: v starih zveznih deželah (Baden-Württemberg, Bayern, Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland);
 • oziroma 11,30 EUR novih zveznih deželah (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen)
 • 14,70 EUR za 2. plačni razred v starih zveznih deželah (Baden-Württemberg, Bayern itd.) oziroma
 • 14,55 EUR za 2. plačni razred v novih zveznih deželah.


E: pisarna@gobbs.eu  /  T: 059 071 706  /  www.taxslovenia.com