www.taxslovenia.com

Prijava delavcev pred vstopom v Nemčijo z namenom dela v Nemčiji

Slovenski delodajalci, ki storitve s svojimi delavci izvajajo v Nemčiji, morajo pred začetkom dela to storitev prijaviti. Prijava je obvezna v gospodarskih (reguliranih) dejavnostih, kot jih določata zakona, ki urejata zaposlovanje na črno oziroma napotitve delavcev (npr. gradbeništvo, sejemske storitve, mesna industrija, čiščenje, trasport, varovanje, tekstilna industrija, itd.). 

Prijava mora vključevati naslednje podatke, in sicer:

-       dejavnost, v kateri bodo napoteni delavci opravljali svoje delo,

-       kraj opravljanja storitve (v primeru gradbenih storitev je potrebno navesti konkretno gradbišče),

-       začetek in predviden konec opravljanja storitve,

-       mesto v Nemčiji, kjer se bodo potrebni dokumente (nrp. pogodbe o zaposlitvi, evidenca delovnega časa,     

         plačilne liste, dokazilo o izplačilu plač) shranjevali v nemškem jezikzu in bodo na voljo pristojnim nadzornim 

         organom,

-       osebne podatke predstavnika naročnika v Nemčiji,

-       osebni podatki osebe, ki je določen kot predstavnik izvajalca pred nemškimi organi,

-       osebni podatki napotenih delavcev (in dodatno podatek o dolžini njihove zaposlitve pri izvajalcu storitve).

Na podlagi prijave vlagatelj ne bo prejel nobenega potrdila, zato je potrebno obdržati potrdilo o poslanem faksu ali 

oddani pošti za dokaz pravočasne prijave storitve.


Pridobitev davčne številka v Nemčiji za napotene delavce

Po prijavi napotenega delavca v Nemčiji na določenem naslovu, le-ta prejme v roku 4-6 tednov na ta naslov tudi svojo davčno številko, ki ostaja nespremenjena celo življenje. Davčna številka je 11-mestna in je identifikator v vseh upravnih zadevah v Nemčiji.


E: pisarna@gobbs.eu  /  T: 059 071 706  /  www.taxslovenia.com