www.taxslovenia.com

Napotitev delavcev na delo v Nemčijo

Nemški Zakon o napotenih delavcih (nem. Arbeitnehmer-Entsendegesetz) ureja
minimalne pogoje za delo in plačilo, socialno varnost in tudi morebitne obveznosti
poročanja nemškim organom (odvisno od panoge).


Določbe Zakona o napotenih delavcih morajo upoštevati tudi slovenski delodajalci, ki
svoje zaposlene napotujejo na delo v Nemčijo. Delodajalec mora delojemalcu v času
napotitve v Nemčiji od 30.07.2020 dalje zagotoviti enake delovne pogoje, ki veljajo za
ostale zaposlene v Nemčiji, ne glede na dejavnost.


Spremenjeni nemški Zakon o napotenih delavcih, sprejet na podlagi sprememb evropske
Direktive sveta 96/71/EG o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev,
zahteva od 30.07.2020 , da je višina izplačil napotenim in lokalnim delavcem od prvega
dneva napotitve enaka. Enaka višina izplačila pomeni vse dodatke, premije, 13. in
14.plače oziroma dodatke za nadure, nočno delo in težke pogoje dela, ki so določeni v
panožni tarifni pogodbi. Tako ni več dovolj, da se upoštevajo minimalne urne postavke,
temveč se morajo upoštevati tudi pogoji nemških tarifnih pogodb. Tarifne pogodbe v
Nemčiji predstavljajo podobno ureditev kot kolektivne pogodbe v Sloveniji. Stroški,
povezani z napotitvijo (potni stroški, stroški za hrano in nastanitev) ne smejo biti del
bruto plače. Nastanitve delavcev v Nemčiji morajo biti dostojanstvene in skladno z
nemškimi minimalnimi standardi.


Trajanje napotitve ne sme preseči 12 mesecev. Podaljšanje za 6 mesecev je možno
izjemoma in ob nujnem poročanju nemški carini (Zoll). Po 12 mesecih napotitve velja
delovno pravo države gostiteljice na vseh področjih, ne le za določitev delovnega časa in
minimalne plače. Posledično je potrebno z delavcem skleniti pogodbo o zaposlitvi po
nemški delovni zakonodaji.


Socialno zavarovanje ostaja do 24 mesecev v domači državi

Uredba (ES) št. 883/2004 o uskladitvi sistemov socialne varnosti zagotavlja socialno
zavarovanje v domačem sistemu socialne varnosti do 24 mesecev. To pomeni, da bo
napotitev vedno krajša kot je možna pridobitev obrazca A1.

E: pisarna@gobbs.eu  /  T: 059 071 706  /  www.taxslovenia.com