www.taxslovenia.com

POSLOVNA ENOTA SLOVENSKEGA GRADBENEGA PODJETJA V NEMČIJI

POGOJI ZA NASTANEK PE

Slovensko gradbeno pojdete, ki opravlja dela v Nemčiji, se mora zavedati, da ima v Nemčiji stalno PE nerezidenta, vendar le v primeru, če gradbišče, projekt gradnje, montaže ali postavitve ali nadzor v zvezi z njimi traja dlje ko 12 mesecev na eni lokaciji.

Iz izkušenj lahko povemo, da so posamezna gradbišča zaključena v roku nekaj mesecev, tako da večina slovenskih gradbenih podjetij, ki opravlja delo v Nemčiji ne zapade davku od dohodka pravnih oseb (Körperschafssteuer) v Nemčiji.

OBDAVČITEV PLAČ DELAVCEV, KI DELAJO V NEMČIJI

Slovensko gradbeno podjetje opravlja svoje delo v Nemčiji tako, da na gradbišče napoti svoje delavce. Za navedene delavce velja, da imajo obveznosti iz plačila davka na plače (Lohnsteuer) v Nemčiji, če izpolnijo določene pogoje.


V primeru, da je zaposleni delavec, ki ga slovensko gradbeno podjetje napoti v Nemčijo v obdobju dvanajstih zaporednih mesecev več kot 183 dni v Nemčiji (fizična prisotnost) mora od prvega dne prisotnosti v Nemčiji prijaviti svoje dohodke pri nemški davčni upravi (Finanzamt).


Nemški davčni organi temu delavcu odmerijo akontacijo dohodnine, ki jo mora delavec sam plačati v Nemčiji. Že plačana akontacija dohodnine v Nemčiji se pri obračunu plače v Sloveniji upošteva kot odbitna postavka. Akontacija dohodnine, izračunana in plačana v Sloveniji, se zmanjša za že plačano akontacijo dohodnine v Nemčiji.


Če na mesečnem nivoju obračuna plač ni mogoče upoštevati že plačano akontacijo dohodnino v Nemčiji je potrebno uveljavljati odbitek plačane nemške akontacije dohodnine v Sloveniji vsaj enkrat letno v obliki ugovora na informativni izračun dohodnine.


Ugovoru je potrebno priložiti dokazila o odmerjeni in dejansko plačani davčni obveznosti posameznega delavca v Nemčiji.


Primer: Podjetje Gradnje d.o.o. napoti delavce na gradbišče v Nemčijo. Franc je v Nemčiji od marca 2017 do novembra 2017 in preseže 183 dni fizične prisotnosti v Nemčiji. Franc mora oddati napoved dohodka (bruto plača, plačani socialni prispevki v Sloveniji) na nemški davčni urad (Finanzamt). Nemška davčna uprava izda odločbo o odmeri akontacije davka na plačo za Franca, ki mora biti plačana pri nemški davčni upravi.

E: office@taxslovenia.com  /  T: 059 071 706  /  www.taxslovenia.com