www.taxslovenia.com

Zaposlitev pri

tujem delodajalcu

Pogodba o zaposlitvi pri tujem delodajalcu

DELO SE OPRAVLJA V SLOVENIJI

Osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s tujim delodajalcem za delo, ki ga opravljajo v Sloveniji so socialno zavarovane v Sloveniji, skladno z Uredbo ES (Evropske skupnosti) 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti.

Za več informacij o pogodbi o zaposlitvi, kliknite tukaj.

Dnevni delovni migranti v Avstriji

Vse osebe, ki prebivajo v Sloveniji in prejemajo dohodek iz delovnega razmerja v Avstriji, se praviloma za davčne namene štejejo za rezidenta Slovenije. To pomeni, da morajo takšne osebe, ki se dnevno vozijo na delo v Avstrijo, poročati davčnemu organu v Sloveniji tudi o dohodkih, prejetih v Avstriji.

Za več informacij o dnevnih migrantih v tujini, kliknite tukaj.

Poslovna enota

Za več informacij o poslovni enoti, Kliknite tukaj.


E: office@taxslovenia.com  /  T: 059 071 706  /  www.taxslovenia.com