www.taxslovenia.com

Za pravne osebe nudimo:

  • davčno načrtovanje in optimiranje,
  • davčno spremljanje pravilnosti poslovanja,
  • priprava davčnih obračunov in sodelovanje v davčno inšpekcijskih pregledih.
  • Opravimo celostni hitri ali natančni pregled poslovanja z vidika davkov in posledično svetujemo o primernem razmerju med lastniškim in dolžniškim financiranjem.
  • Veliko pozornost namenjamo poslovnim dogodkom z mednarodno komponento – izplačevanje dohodka iz Slovenije v tujino  ali obratno - in dolžnost obračuna ali oprostitve davčnega odtegljaja na viru.
  • Pripravljamo letne davčne obračune za pravne osebe (DDPO), opravljamo registracije tujih družb za DDV namene v Sloveniji in oddajamo mesečne DDV napovedi.
  • Tekoče odgovarjamo na vprašanja s področja davka na dodano vrednost, dohodnine, postopkovnih vprašanj s področja davkov, davka na plovila, davka na motorna vozila in davka od dohodkov pravnih oseb, kamor sodi tudi izvedba davčno nevtralnih statusnih sprememb. 


E: office@taxslovenia.com  /  T: 059 071 706  /  www.taxslovenia.com