www.taxslovenia.com

Zaposlitev pri

tujem delodajalcu

Lestvica za dohodnino in davčne olajšave za 2021 in 2020

Za več informacij, kliknite tukaj.

Lestvica za dohodnino in davčne olajšave za 2018 in 2019

Za več informacij, kliknite tukaj.

Avtorske in podjemne pogodbe

Za več informacij, kliknite tukaj.

Izplačilo dela plače za poslovno uspešnost

Za več informacij, kliknite tukaj.

Pogodba o zaposlitvi pri tujem delodajalcu

DELO SE OPRAVLJA V SLOVENIJI

Osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s tujim delodajalcem za delo, ki ga opravljajo v Sloveniji so socialno zavarovane v Sloveniji, skladno z Uredbo ES (Evropske skupnosti) 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti.

Za več informacij o pogodbi o zaposlitvi, kliknite tukaj.

Dnevni delovni migranti v Avstriji

Vse osebe, ki prebivajo v Sloveniji in prejemajo dohodek iz delovnega razmerja v Avstriji, se praviloma za davčne namene štejejo za rezidenta Slovenije. To pomeni, da morajo takšne osebe, ki se dnevno vozijo na delo v Avstrijo, poročati davčnemu organu v Sloveniji tudi o dohodkih, prejetih v Avstriji.

Za več informacij o dnevnih migrantih v tujini, kliknite tukaj.

Poslovna enota

Za več informacij o poslovni enoti, Kliknite tukaj.


E: office@taxslovenia.com  /  T: 059 071 706  /  www.taxslovenia.com